Jump to content
Age of History 3
muhoaga

Suggestions for colonization and imperialism.

Recommended Posts

Öncelikle kolonizasyon sisteminin tamamen yenilenmesi gerektiğine inanıyorum. Öncelikle oyunda 12.000'in üzerinde ilin olacağı söylendi ve her vilayete ayrı ayrı yerleşimci atamanın çok zor ve zaman alıcı olacağını düşünüyorum. Ek olarak, bunun dünya haritası üzerinde oynarken sorunlu bir durum yaratacağına inanıyorum çünkü ülkeler sömürgeleştirme için yarışırken garip ve doğal olmayan sınırlara yol açacaktır. Dolayısıyla bu mekanizmanın değişmesi gerekiyor.

Ayrıca oyunda sisli bölgelerin olması gerektiğini düşünüyorum. Kaşiflerin bu alanları belirli keşiflerle ortaya çıkarması gerekiyor (Age of History 2'nin daha gelişmiş bir versiyonu olmalı).

Bir ülkenin tek sorumluluğu yerine birden fazla ülkenin bir eyaleti sömürgeleştirmek için rekabet edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bölgede en fazla etkiye ve güce sahip olan ülkenin, eyalet üzerinde meşru haklar kazanması gerekiyor.

Estetik görünüm mutlaka korunmalıdır (gerçek dünyada sömürge bölgelerinde neden bu kadar çok düz çizgi var, değil mi?).

Belli bir nüfus ve göçmen düzeyine ulaşıldığında bir ilin ülkenin kolonisi haline gelmesi gerekir.

Şimdi asıl konuya geçelim.

```Sömürgeciliğin ve Sömürgeciliğin Faydaları```

 

- Sömürgeciliğin ve sömürgeleştirmenin temel faydası geliri, üretimi ve askeri lojistiği arttırmaktır.

- Yurtdışındaki sömürgeleştirilmiş bölgeler, sömürge ulusuna deniz ve kara savaşları için hazırlık noktaları sağlamanın yanı sıra küresel ölçekte prestij de sağlayabilir.

- Fazla nüfusun başka alanlara taşınmasına olanak sağlar.

- Ulusal refahı artırır.

- Teknoloji transferinin yanı sıra keşfedilmemiş uluslardan veya bölgelerden kaynak ve zenginlik elde etmeyi de içerir.

-Dini ve kültürü yayarak gücü güçlendirir.

- Ucuz işçilik ve üretim maliyeti sağlar.

 

```Sömürgecilik ve Sömürgeciliğin Önkoşulları```

 

- Mevzuat yoluyla sömürgecilik ve sömürgeleştirmeye yönelik reformların (teknolojinin) uygulanması.

- Kolonizasyon için boş bir durum.

- Koloni kurma ihtiyaçlarının karşılanması.

- Yerli nüfusu sakinleştirmek ve kolonide baskın medeniyet haline gelmek.

- Bir eyalete sahip olmak için eyalette birden fazla ülkenin sömürgeleştirilmesi süreçlerinin olması mümkündür.

- Öncelikle bu kolonide popülasyonunuzun 10 bine ulaşması veya koloninin %20'sini oluşturmanız gerekmektedir.

- Bunu başarmak için rakip sömürgecileri bölgeden uzaklaştırabilir, anlaşmalar yaparak geri çekilmelerini sağlayabilir, yerlilerin yardımıyla yağmalayabilir veya yerlileri ortadan kaldırarak bölgenin tek hakimi olmayı hedefleyebilirsiniz.

KOLONİNİN İHTİYAÇLARI 

 

Koloninin kaynak ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. Kış aylarında ısınma için kömür sağlanması gerekmektedir. Yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyor. Koloni ilk yılını başarıyla tamamlarsa hızla büyümeye başlayacaktır.

 

```KEŞİF```

 

Hem karada hem de denizde sömürgeleştirilmemiş veya uygarlaşmamış bazı bölgeler çoğunlukla sisle kaplıdır (Terra incognita). Yerleşecek yeni koloniler bulmak için bu bölgeleri keşfetmek çok önemlidir.

 

Sisler aşağıdaki gibi eylemlerle temizlenebilir:

 

- Yeni Dünyayı Ara

- Yeni ticaret yollarının veya yeni yerleşim fikirlerinin araştırılması

- Haritaların paylaşılması (ittifaklar, satın alma, acenteler veya anlaşmalar yoluyla)

- Belirli ülkelerle temas kurulması

- Bazı ülkelerin özel koşullarında

 

```Araştırmaların Temel Amaçları ve Uygulanması```

 

Keşifler sadece kolonizasyon amaçlı değil, aynı zamanda yeni ticaret yolları, yeni bölgeler vb. keşfetmek için de yapılmalıdır.

 

Keşifler, kolonizasyon için gerekli teknolojinin kilidi açılmadan önce veya içinde araştırılmalıdır. Araştırıldıktan sonra bir kaşif sekmesi kullanılabilir hale gelmelidir.

 

Araştırmalar üç ana kola dayanmalıdır:

 

1. Yeni bir ticaret yolu

2. Yeni bölgeler

3. Yeni bir yerleşim

 

Oyunda keşfedilmemiş toprakları veya sisle kaplı bölgeleri keşfetmek için etkinlik seçimlerine dayalı bir sistem bulunmalıdır. Nereye gidileceğine dair kararların bu etkinlik sistemi üzerinden verilmesi gerekiyor.

 

Örneğin, bir kaşif Lizbon limanından yola çıkıp rüzgar tarafından güneybatıya götürülürse ancak güneye doğru ilerleyen bir fırtınayla karşılaşırsa, fırtınaya devam mı etmeli yoksa durmalı mı?

 

- Fırtına devam ederse bir haftalık beklemenin ardından karalar henüz görünmese de Güney Amerika'da Kolombiya yakınlarında, okyanusa yakın bir konuma ulaşacaklar. Yeni kıtaya yaklaştılar ve denizlerin üzerindeki sisler dağıldı.

 

- Eğer dururlarsa, iki hafta bekledikten sonra Karayipler'de ıssız bir ada keşfedecekler. Daha sonra geri dönmeye karar verirler.

 

- Benzer bir sistem, Afrika'nın tüm kıyı şeridini ticaret yolları için keşfetmek veya yeni bir rota yerine Yeni Dünya'yı keşfetmek için kullanılabilir. Ancak bilgi eksikliği nedeniyle kıtaya ayak basılamıyor.

 

- Yeni yerleşim için uygar toplumun bulunmadığı uygun topraklar ve bölgeler seçilmeli, kolonizasyon çalışmaları başlatılmalıdır.

 

Kolonizasyon hedefi komşu bölgelerde veya yakın çevrede ise koloninin tamamen kendi ülkemizin kontrolünde devam etmesi gerekmektedir.

 

- Sömürgecilik uzak diyarlarda veya Yeni Dünya'da ise, belli bir süre sonra vasal devlet haline gelecek yeni bir ulus oluşturulabilir.

 

```Sömürgeleştirme eyaleti veya şirketi için koşullar```

 

Kolonizasyon devletinin kurulabilmesi için bölgenin anavatana en az 2 deniz kuşağı uzaklıkta olması veya anakaraya 7 ile eş değer mesafeyi içermesi gerekmektedir.

 

Bir koloni devleti veya şirketi kurmak için en az 100.000 koloniciden oluşan bir nüfusun olması gerekir.

 

10 il veya bölgenin en az %20 kontrolü (örnek: önceki oyundaki İber Yarımadası bölgesi).

 

Yerel özerklik tanıyan veya kolonileri yöneten bir yasa çıkarılmalıdır.

 

Böylece vasal statüde bir koloni devleti veya şirketi kurulabilir.

 

```Sömürgelerin Hakları```

 

Sömürge devleti kurulmadığı takdirde sömürgeleştirilmiş ve medenileşmiş topraklar, anavatana tamamen entegre oluncaya kadar sömürgeleştirilmiş topraklar statüsünde kalır. Bu bölgelerde vergi düzeyi daha hafiftir ve sivil binalar dışında belediye binası veya kışla gibi devlet binaları inşa edilemez.

 

Anavatana dahil edilebilmeleri için nüfusun çoğunluğunun yani %51'inin aynı kültür ve dinden olması gerekiyor. Bu nedenle bazı durumlarda anakaradan uzaklaştıkça asimilasyon çok daha yavaş ilerlediğinden ve hatta tam tersi yönde ilerleyebildiğinden, onları anavatana dahil etmek yerine koloni devleti kurmak daha mantıklı olabilir.

 

Sömürge devleti kurulduğunda yayılmacı politikalar devam edebilir, bazı bölgelerde sizin görüşlerinizi paylaşan hareketler ortaya çıkabilir. Daha ucuz ve daha verimli ticaret ve vergi oranlarına ve daha yüksek bir uygarlık oranına sahip olabilir.

 

Bir koloni devleti kurulduğunda, konumuna ve tarihsel geçmişine bağlı olarak otomatik olarak bir bayrak ve renk paletine sahip olabilir veya seçimlerinize göre bir isim ve diğer özelliklere sahip olabilir.

 

Ana eyalet olarak oynamak yerine bu koloni durumuyla oynamayı da seçebilirsiniz.

 

```Tarihsellik ve Harita Tasarımı```

 

Evet, hiç kimse dağınık ve çekici olmayan bir Amerika haritası ya da Yunanistan'ın Güney Amerika'da koloni haline gelmesi ya da Tunus'un Florida'yı kolonileştirmesi gibi bir durumu istemez. Dolayısıyla bu ülkelerin sömürgeleştirme konusunda bazı zorluklar yaşaması gerekir ve eğer bir oyuncu bu ülkelerden birini seçip sömürge yasasını kabul ederse, hile yapmadan sömürgeleştirmeye ve sömürge yarışına katılmak için en az 100 yıl beklemek zorunda kalmalı ve benzer debuff'lara sahip.

 

Aynı zamanda, Batı Avrupa ülkeleri gibi bazı ülkelerin, özel ulusal yollarda sömürgeleştirme ve sömürü konusunda avantajlara sahip olması gerekir.

 

Üstelik erken veya modern 19. yüzyıl sömürgeciliğinde bazı ülkelerin başı çekmesi gerekiyor. Erken dönemde İspanya ve Portekiz ön planda olmalı, daha sonra ise Hollanda, İngiltere ve Fransa baş aktörler olmalı. 19. ve 20. yüzyıl modern sömürgeciliğine Fransızları, İngilizleri, Almanları, İtalyanları ve hatta Japonları da dahil etmek gerekir.

 

```Haritada Estetik, Berlin Konferansı ve Diğer Anlaşmalar```

 

Haritada estetik görünümün dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir devletin yapay zekasını tek taraflı düşünürsek, yeni toprakların rastgele veya saçma bir şekilde sömürgeleştirilmesi rahatsız edici olur. Örneğin Güney Amerika'da Portekiz ve İspanya arasındaki sömürgeleştirme mücadelesi nedeniyle çekici olmayan bir sınır mı çizilmesini istiyorsunuz, yoksa sınırların Tordesillas Antlaşması'na benzer bir anlaşmaya dayalı olarak çizilmesini mi tercih edersiniz? Ben sınırların mevcut anlaşmalara dayalı olarak oluşturulmasını tercih ediyorum.

 

Öncelikle bu konuyu ve içindeki eksiklikleri tartışalım.

 

Sömürgecilik yarışına hakim olan ülkelerin, sömürgeleştirmenin belirli bir döneminde yayılmacı politikalar izledikleri için bazen hiçbir tacize uğramadan belirli konularda geçici uzlaşılara varmaları oldukça normaldir.

 

Sömürgeciliğin ilk dönemlerinde, Katolikler hâlâ Kilise'ye bağlı olduklarından, İspanya ve Portekiz, mali kaynaklarından birinin Kilise olması nedeniyle, sömürgeleştirme yarışlarında Kilise ne derse onu yapıyorlardı, diğer amaçları ise Katolik Hıristiyanlığı yaymaktı. Bu yüzden Kilise'nin (Portekiz) otoritesine teslim oldular.

 

Modern sömürgecilik ise İtalya ve Almanya gibi yeni aktörlerin ortaya çıkması, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın kurulması ve Fransa gibi güçlerin arzusuyla birlikte Afrika'nın sömürgeleştirilmesi ve yeni toprakların keşfedilmesiyle ortaya çıkmıştır. ve İngiltere'nin gücünü kaybetmemesi. Toprak paylaşımına ilişkin Berlin Konferansı adı verilen hükümetlerarası bir anlaşmadan doğdu. Aynı zamanda kıyı bölgelerinin ötesine geçerek güçlerini kıtaların derinliklerine iterek nüfuzlarını genişletmeyi ve geçici olarak tüm kıtayı işbirliği yoluyla sömürgeleştirmeye uygun hale getirmeyi hedefliyordu. Bu konferansın sonucunda Afrika hızla sömürgeleştirilen bir kıta haline geldi.

 

 

```Berlin Konferansında (veya benzer bir konferansta) bulunma şartları```

 

Berlin Konferansı veya benzeri bir anlaşma etkinliğinde yer alabilmek için oyun içerisinde herhangi bir mod olmadan mevcut olması gerekmektedir.

 

1880-1885 yılları arasında bir ülkenin bu konferansa ve modern sömürgeciliğe dahil olabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 

- Ülkenin dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında yer alması ve Avrupa kıtasında yer alması gerekmektedir.

- Avrupa kıtasında yer almıyorsa prestij açısından ilk 7 ülke arasında yer almalı ve sanayileşmiş bir ülke olmalıdır.

- Sömürgecilik yasasını kabul etmelidir.

- En az 10 koloni edinmiş olmalı ve en az 25 kolonide kolonizasyon talebi olmalıdır.

- Kolonilerde en az 100.000 yerleşimci bulunmalıdır.

 

```Berlin Konferansı Usul ve Sonuçları```

 

Berlin Konferansı en az 2 yıl sürmeli ve konferansta onaylanan her sınır anlaşmasının uygulanması gerekmektedir.

 

Bölgeler bölgelere göre bölünmelidir. Mesela Fildişi Sahili'nde Gana bölgesi Fransa tarafından ilhak edilecek ve başka hiçbir ülkenin bu bölge üzerinde hakkı olmayacak. Bu sunulduğunda, bu bölgeler yalnızca Fransa tarafından sömürgeleştirilebilir ve Berlin Konferansı'na dahil olmayan bir devlet bu bölgeyi sömürgeleştirebilir, ancak bunun sonuçları onlar için çok ağır olacaktır (Berlin Konferansı'na katılan ülkelerle gergin ilişkiler). ).

 

Toprak paylaşımına gelince, en fazla güce ve prestije sahip olan ülke, sömürgeleştirme yoluyla daha fazla toprak elde etme fırsatına sahip olacak. Örneğin İngiltere en büyük donanmaya, güce ve prestije sahipse Sudan'dan Cape Town'a kadar toprak talep edebilir. Ama yeni kurulan bir ülke olan İtalya, eğer sadece Somali'yi isterse, ancak o bölgeyi alabilir. Eğer bir bölge zenginlik ve nüfus açısından yoğun talep görüyorsa, sıralamada en üst sırada yer alan ülke o bölgeyi ancak daha fazla puan harcayarak alabiliyor.

 

Konferans sırasında uygar olmayan her bölge veya koloni kolonizasyona açıktır. Bir konferansta bir bölge devlet olarak tanınsa bile sömürgeci güçler tarafından işgal edilebilir.

 

Kolonizasyon sistemindeki sınırlar rastgele değil, birden fazla koloninin birleşerek bölge haline geldiği ve yalnızca o ülkenin kolonileştirmesine izin veren (en azından belirli bir süre için) bölgelere göre belirlenmelidir. Ayrıca haritanın estetik görünümü açısından, yalnızca konferanslar ve anlaşmalar yoluyla sömürgeleştirilen sınırların tarihsel doğruluğa veya estetik çekiciliğe sahip olması gerekir. Örneğin, Danimarka'nın sömürgeleştirilmesi, estetik nedenlerden dolayı 1937'de Britanya'nın egemenlik sınırları içerisinde yer alan Grönland, Newfoundland ve İzlanda'yı da içine almalıdır.

 

Oyun aynı zamanda sömürge devletleri ve kolonizasyon sınırları için önceden belirlenmiş çeşitli kombinasyonlar ve alternatif sınırlar içermeli ve estetik bir görünüme olanak sağlamalıdır. Örneğin Kanada'daki Quebec'in tamamen İngiliz sömürgesi altında olması ve başka hiçbir ülkenin o bölgeyi sömürgeleştirmemesi gerekiyor. Benzer şekilde, eğer Fransa Nijerya'nın kıyı bölgelerini sömürgeleştirdiyse, başka hiçbir ülkenin Nijerya'nın iç bölgelerini sömürgeleştirmesi mümkün olmamalıdır.

 

Sömürgecilik ve sömürge sistemine ilişkin önerilerim bu kadar. Umarım Lukasz bunu görür ve bu özelliklerin en azından bazılarını bünyesine katmayı düşünür. Bu metni değerli buluyorsanız lütfen beğenin ve Lukasz'ın görmesine yardımcı olun.

 

Şimdiden teşekkür ederim.

 

 

Antlaşması_of_Tordesillas.jpg

resimler (32).jpeg

resimler (33).jpeg

Edited by muhoaga

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 saat önce Muhoaga şunları söyledi:

öncelikle kolonizasyon sistemi bölümlerinin tamamen yenilenmesi. Oyunun 12.000'in üzerinde ilin arttığının belirtilmesi ve onun vilayetinin ayrı ayrı yerleşimi atamasının çok zor ve zaman alıcılığının arttığını düşünüyorum. Ek olarak, bunun dünya haritası üzerinde sağlıklı bir durum yaratacağına, ülkelerin sömürgeleştirilmesi için yarışırken garip ve doğal olarak olmayan bir yol açacaktır. Dolayısıyla bu mekanizmanın içeriği gerekiyor.

Ayrıca oyun sisli bölgelerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Kaşiflerin bu miktarda belirli aralıkların ortaya çıkması gerekiyor (Age of History 2'nin daha gelişmiş bir versiyonu olmalı).

Bir ülkenin tek sorumluluğu yerine birden fazla ülkede bir eyaleti sömürgeleştirmek için rekabet edebilmesi süreci süreci. Bölgede en fazla güce ve güce sahip olan ülke, eyalet üzerinde meşru haklar gerekiyor.

Estetik görünüm mutlaka korunmalıdır (gerçekten tek parçalı cihaz neden bu kadar çok düz çizgi var, değil mi?).

Belli bir nüfus ve göçmen düzeyine ulaşıldığında bir ilde kolonisi haline gelmesi gerekir.

Şimdi asıl konuya geçelim.

``Sömürgeciliğin ve Sömürgeciliğin Faydaları``

 

- Sömürgeciliğin ve sömürgeleştirmenin temel faydası geliri, üretim ve askeri lojistiğin çalıştırılmasıdır.

-Yurtdışındaki sömürgeleştirilmiş bölgede, sömürge ulusuna deniz ve kara savaşları için hazırlık noktaları sağlamanın yanı sıra sıra sıra küresel çapta prestij de sağlayabilir.

- Fazla düzenleme başka düzenleme imkanı sağlar.

- Ulusal teşviki arttırır.

- Teknoloji aktarımının yanı sıra keşfedilmemiş çeşitlerin veya kaynak bilgilerinin sırası ve zenginlik elde edilmesi de içerir.

-Dini ve kültürü yayarak gücü güçlendirir.

- Ucuz işçilik ve üretim maliyeti sağlar.

 

``Sömürgecilik ve Sömürgeciliğin Önkoşulları```

 

- Mevzuat yoluyla sömürgecilik ve sömürgeleştirmeye yönelik reformların (teknolojinin) dayanabilir.

- Kolonizasyon için boş bir durum.

- Koloni kurma ihtiyaçlarının karşılanması.

- Yerli evde sakinleşmek ve kolonide baskın medeniyet haline gelmek.

- Oyunda birden fazla eyalette aynı kolonide farklı yerleşimciler olabilir ve bu koloni kontrolü üzerinde sahibi olunabilir.

- Bir eyalete sahip olmak için eyalette birden fazla ülkenin sömürgeleştirilmesinin mümkün olması mümkündür.

- öncelikle bu kolonide oturum açmanızı 10 bin ayırmanız veya koloninin %20'sini oluşturmanız gerekmektedir.

- Bunu başarmak için rakip sömürgecileri bölgeden uzaklaştırabilir, anlaşmalar yaparak geri çekilebilir, yerlilerin yardımıyla yağmalayabilir veya yerlileri ortadan kaldırma bölgesini tek hakim olmayı hedefleyebilirsiniz.

KOLONİNİN İHTİYAÇLARI 

 

Koloninin kaynak ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir. Kış aylarında konaklama için kömür izolasyonu gerekmektedir. Yiyecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Koloni ilk yılını başarıyla tamamlarsa hızla büyümeye başlar.

 

''KEŞİF''

 

Hem karada hem de denizde sömürgeleştirilmemiş veya uygarlaşmamış bazı bölgelerin sınırları sisle ile kaplıdır (Terra incognita). Yerleşecek yeni koloniler mevcut olmak için bu bölümlerin ayrılması çok önemlidir.

 

Sisler aşağıdaki gibi eylemlerle temizlenebilir:

 

- Yeni Dünyayı Ara

- Yeni ticaret yollarının veya yeni dağınıklıkların bulunabilirliği

- Haritaların paylaşılması (ittifaklar, satın alma, acenteler veya anlaşmalar yoluyla)

-Bölgelerle iletişim kurma

- Bazı ülkelerin özel koşulları

 

``Araştırmaların Temel Amaçları ve Uygulanması``

 

Keşifler sadece kolonizasyon amaçlı değil, aynı zamanda yeni ticaret yolları, yeni bölge vb. birimler için de yapılmalıdır.

 

Keşifler, kolonizasyon için gerekli teknolojik kilidin açılmasından önce veya içinde araştırılmalıdır. Araştırıldıktan sonra bir kaşif sekmesi kullanılabilir hale gelmelidir.

 

Araştırmalar üç ana kola dayanmalıdır:

 

1. Yeni bir ticaret yolu

2. Yeni bölge

3. Yeni bir yerleşim

 

Oyunda keşfedilmemiş topraklar veya sisle bölgeleri için etkinlik seçimlerine dayalı bir sistem bulunmalıdır. Nereye gidileceğine dair kararların bu etkinlik sisteminin üzerinden güncellenmesi gerekiyor.

 

Örneğin, bir kaşif Lizbon limanından yola çıkarak rüzgar tarafından güneybatıya götürülürse ancak güneye doğru ilerleyen bir fırtınayla karşılaşırsa, fırtınaya devam mı yoksa durmalı mı?

 

- Fırtına devam ediyorsa bir haftalık beklemenin ardından Güney Amerika'da Kolombiya'da karalar henüz görünmüyor, okyanusa yakın bir denize ulaşacaklar. Yeni kıtaya yaklaştılar ve denizlerin üzerindeki sisler dağıldı.

 

- Eğer durursa, iki hafta bekledikten sonra Karayipler'de ıssız bir adayı keşfedecekler. Daha sonra geri dönmeye karar verirler.

 

- Benzer bir sistem, Afrika'nın tüm kıyı şeritlerini ticaret yolları için ayırma veya yeni bir rota yerine Yeni Dünya'yı ayırma için kullanılabilir. Ancak bilgi eksikliği nedeniyle kıtaya ayak basılamıyor.

 

- Yeni yerleşim için uygar toplumunun mevcut olması uygun topraklar ve bölgesel bölgesel, kolonizasyon çalışmaları başlatılmalıdır.

 

Kolonizasyon hedefi komşuların ilişkileri veya yakın çevrede ise koloninin tamamen kendi aralarından kontrol edilmesinin devam etmesi gerekmektedir.

 

- Sömürgecilik uzak diyarlarda veya Yeni Dünya'da ise, belli bir süre sonra vasal devlet haline gelecek yeni bir ulus oluşturulabilir.

 

``Sömürgeleştirme eyaleti veya çalışma koşulları``

 

Kolonizasyon düzeninin oluşumu için bölge anavatana en az 2 deniz kuşağı uzaklıkta olması veya anakaraya 7 ile eş değer mesafesiyi içermesi gerekmektedir.

 

Bir koloni durumu veya şirket ücreti için en az 100.000 koloniciden oluşan bir saklanması gerekir.

 

10 il veya bölge en az %20 kontrol (örnek: önceki oyundaki İber Yarımadası bölgesi).

 

Yerel özerklik durumları veya kolonileri yapısı bir yasa çıkarılmalıdır.

 

Böylece vasal statüde bir koloni devleti veya şirketi kurulabilir.

 

```Sömürgelerin Hakları```

 

Sömürge devleti kurulmamış, tek başına sömürgeleştirilmiş ve uygarlaşmış topraklar, anavatana tamamen entegre hale gelinceye kadar sömürgeleştirilmiş topraklar yollarında kalır. Bu vergi düzeyi daha hafiftir ve sivil binalar belediye binası dışında veya kışla gibi devlet binaları inşa edilemez.

 

Anavatana'nın dahil edilebilmesi için çoğunluğun yani %51'inin aynı kültür ve dinden olması gerekiyor. Bu nedenle, bazı sağlayıcı anakaradan uzak asimilasyon çok daha yavaş ilerlemelerden ve hatta tam tersine yönlere iletilebildiğinden, onları anavatana dahil etmek yerine koloni durumu düzeni daha sağlıklı olabilir.

 

Sömürge devleti rejiminde uygulanancı politikalar devam edebilir, bazı veriler sizin görüşlerinizi paylaşan hareketler ortaya çıkabilir. Daha ucuz ve daha verimli ticaret ve vergi oranlarına ve daha yüksek bir uygarlığa sahip olabiliriz.

 

Bir koloni kaydının güncel varlığı ve geçmişine bağlı olarak otomatik olarak bir bayrak ve renk paletine sahip olabilir veya seçimlerinize göre bir isim ve diğer insanlara sahip olabilir.

 

Ana eyalet olarak oynamak yerine bu koloni durumuyla birlikte oynatılmakta.

 

``Tarihsellik ve Harita Tasarımı``

 

Evet, hiç kimse dağınık ve çekici olmayan bir Amerika haritası ya Yunanistan'ın Güney Amerika'da koloni haline gelmesi ya da Tunus'un Florida'yı kolonileştirmesi gibi bir durum istemez. Dolayısıyla bu ülkelerin sömürgeleştirme konusunda bazı zorluklarla karşılaşması gerekir ve eğer bir oyuncu bu genişliğin biri seçerse sömürge yasasını kabul ederse, hile yapmadan sömürgeleştirmeye ve sömürge yarışına girmek için en az 100 yıl beklemek zorunda olan ve benzer debuff'lara sahip.

 

Aynı zamanda Batı Avrupa ülkeleri gibi bazı ülkelerin, özel ulusal yollarda sömürgeleştirme ve sömürü konusunda avantajlara sahip olması gerekir.

 

19. yüzyıldaki erken veya modern sömürgeciliğin bazı ülkelerin eklenmesi gerekiyor. Erken dönemde İspanya ve Portekiz'in ön planda olması, daha sonra ise Hollanda, İngiltere ve Fransa'nın baş aktörlerinin olması gerekir. 19. ve 20. yüzyıl modern sömürgeciliğine Fransızları, İngilizleri, Almanları, İtalyanları ve hatta Japonları da dahil etmek gerekir.

 

``Haritada Estetik, Berlin Konferansı ve Diğer Anlaşmalar``

 

Haritada estetik görünümün dikkate alınmamasını düşünüyorum. Herhangi bir yapay zekayı tek kopya olarak, yeni toprakların rastgele veya saçma bir şekilde sömürgeleştirilmesi rahatsız edici olur. Örneğin Güney Amerika'da Portekiz ve İspanya arasındaki sömürgeleştirme mücadelesi nedeniyle çekici olmayan bir sınırlama mı çizilmesini, yoksa uygulanan Tordesillas Antlaşması'na benzer bir anlaşmaya dayalı olarak çizmesini mi tercih ettiniz? Bendeki mevcut anlaşmalara dayalı olarak varlıklarını tercih etmektedir.

 

Öncelikle bu konuları ve eksikliklerini tartışalım.

 

Sömürgecilik yarışına hakim olan ülkelerin, sömürgeleştirmenin belirli bir yayılımcı politikaları izledikleri için bazen hiçbir tacize uğramadan belirli bir geçici uzlaşılara varmaları oldukça normaldir.

 

Sömürgeciliğin ilk yaşanabildiği, Katoliklerin yaşadığı Kilise'ye bağlı olduklarından, İspanya ve Portekiz, mali kaynaklardan Kilise birinin olması nedeniyle, sömürgeleştirme yarışlarında Kilise ne derse yapıldı, diğer işlemler ise onu Katolik Hıristiyanlığı yaymaktı. Bu nedenle Kilise'nin (Portekiz) otoritesine teslim oldular.

 

Modern sömürgecilik ise İtalya ve Almanya gibi yeni aktörlerin ortaya çıkması, Amerika Birleşik resimleri ve Japonya'nın kurulması ve Fransa gibi güçlerin arzusuyla birlikte Afrika'nın sömürgeleştirilmesi ve yeni toprakların keşfedilmesiyle ortaya çıktı. ve İngiltere'nin gücünü kaybetmemesi. Toprak paylaşımına Berlin Konferansı adı verilen hükümetlerarası bir anlaşmadan doğmuştur. Aynı zamanda kıyı bölgelerinin genişlemelerini kıtaların derinliklerine iterek genişletmelerini genişletmeyi ve geçici olarak tüm kıtayı işbirliği yoluyla sömürgeleştirmeye uygun hale getirmeyi hedefliyordu. Bu konferansın sonucunda Afrika hızla sömürgeleştirilerek bir kıta haline geldi.

 

 

``Berlin Konferansında (veya benzer bir konferansta) kurallara uyma``

 

Berlin veya benzeri bir anlaşma etkinliğinde yer alabilmek için oyun içerisinde herhangi bir mod olmadan mevcut olması gerekmektedir.

 

1880-1885 yılları arasında bir ülkenin bu konferansa ve modern sömürgeciliğe dahil edilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 

- Ülkenin dünyanın en iyi 20 ülke arasında yer alması ve Avrupa kıtasında yer alması gerekmektedir.

- Avrupa kıtasında yer almıyorsa prestij açısından ilk 7 ülke arasında yer almalı ve sanayileşmiş bir ülke olmalıdır.

- Sömürgecilik yasasını kabul eder.

- En az 10 koloni edinmiş olmalı ve en az 25 kolonide kolonizasyon talebi olmalıdır.

- Kolonilerde en az 100.000 yerleşimci bulunmalıdır.

 

``Berlin Konferansı Usul ve Sonuçları``

 

Berlin Konferansı en az 2 yıl sürmeli ve konferansta onaylanan her sınırın devamının sürdürülmesi gerekmektedir.

 

Bölgeler bölgelere göre bölünmelidir. Mesela Fildişi Sahili'nde Gana bölgesinde Fransa tarafından ilhak edilecek ve başka hiçbir ülkede bu bölge üzerinde hakkı olmayacak. Bu durumda, bu bölgede yalnızca Fransa tarafından sömürge yaşanabilir ve Berlin Konferansı'na dahil olmayan bir devlet bu şekilde sömürge yaşanabilir, ancak bunun sonuçları için çok ağır olacaktır (Berlin Konferansı'na katılan ülkelerle gergin ülkelerle). ).

 

Toprak paylaşımına gelince, en fazla güce ve prestije sahip olan ülke, sömürgeleştirme yoluyla daha fazla toprak elde etme fırsatına sahip olacak. Örneğin İngiltere'nin büyük ihtiyacı, gücü ve prestije sahip olması durumunda Sudan'dan Cape Town'a kadar toprak talep edilebilir. Ama yeni kurulmuş bir ülke olan İtalya, eğer sadece Somali'yi isterse, ancak o çalışabilir. Bir bölge zenginliği ve nüfus görünümünde yoğun talep görünüyorsa, sıralamada en üst sıralarda yer alan ülke listeleniyor ancak daha fazla puan harcayarak alabiliyor.

 

Konferans sırasında uygar olmayan her bölge veya koloni kolonileştirme şartlarına bağlıdır. Bir konferansta bir bölge devlet olarak tanınsa bile sömürgeci güçler tarafından işgal edilebilir.

 

Kolonizasyon yöntemi kârlar rastgele değil, birden fazla koloninin birleşerek seçeneği olarak ortaya çıkması ve yalnızca o ülkenin kolonileşmesine izin veren (en az belirli bir süre için) bölgelere göre belirlenmelidir. Ayrıca haritanın estetik görünüm bakış açısı, yalnızca konferanslar ve anlaşmalar yoluyla sömürgeleştirilmiş olarak sınıflandırılması kapsamındai doğruluğa veya estetik çekiciliğe sahip olması gerekir. Örneğin, Danimarka'nın sömürgeleştirilmesi, estetik açıdan 1937'de Britanya'nın egemenlik sınırındaki Grönland, Newfoundland ve İzlanda'yı da içine almak gerekir.

 

Oyun aynı zamanda sömürge devletleri ve kolonizasyon sınırları için önceden belirlenmiş çeşitli seçenekler ve alternatif seçeneklerli ve estetik bir görünüm sunuyor. Örneğin Kanada'daki Quebec'in tamamen İngiliz sömürgeciliği altında olması ve başka hiçbir ülkenin sömürgeleştirilmesi gerekiyor. Benzer şekilde, eğer Fransa Nijerya'nın kıyı bölgelerini sömürgeleştirmesi, başka hiçbir yerde Nijerya'nın iç bölgelerini sömürgeleştirmesi mümkün olmadı.

 

Sömürgecilik ve sömürge sistemini sürdürme önerilerim bu kadar. Umarım Lukasz bunu görür ve bu özelliklerin en az bir kısmının bünyesine katmayı düşünür. Bu metni değerli buluyorsanız lütfen beğenin ve Lukasz'ın görmesine yardımcı olun.

 

Şimdiden teşekkür ederim.

 

 

Antlaşması_of_Tordesillas.jpg

resimler (32).jpeg

resimler (33).jpeg

Lütfen @Lukasz Jakowski bakın

Edited by muhoaga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Our picks

  • AoH3 – Help with translation of the Game
   Hi, I need your help translating the Age of History 3 to your native language.
   Your translation into your native language would be very helpful! ❤️

   In the attachment is a file with new texts in the game to be translated.
    

   How to make translation:

   In the file there is list of texts in the game

   The Left side is the key, do not change it!

   The right side of each line after = is the translation to your language

    

    

   Example:

   ChooseAnAdvisorToHire = Choose an Advisor to Hire

   ChooseAnAdvisorToHire is the key, don't change it

    

   Correctly made translation:

   ChooseAnAdvisorToHire = Your translated text
   ClickToHireAnAdvisor = Your translated text
   ClickToFireAnAdvisor = Your translated text

   etc.

   ShiftClickToInvestXTimes = Shift + Click to invest {0} times

   In the place of {0} will be placed number or text

   PerformTheActionXTimes = Perform the action {0,choice,0#{0} times|1#{0} time|1<{0,number,integer} times}

    

    

   For now the game is translated to: Only English language!

    

   translation.txt
  • Bloody Europe II | New update
   Bloody Europe II - it's a mod with a huge map of Europe.

   In these mod is:
   -Giant map of Europe (4434 provinces) + big map of Europe (2637 provinces) + large map of German Empire (937 provinces)

   -Large count of scenarios from ancient times to alternative future

   -New fonts and music

   -Plenty of new civilizations, form civs and union

   -You will see changes in the game code that will change the game significantly
  • Events - Common events for every civilization in the game
   Hi,
   in this topic, I am interested in your ideas for events that can happen for every Civilization in the game.
   I'm also interested in Missions for every Civilization.

   Here is some example, have more than 10k army, have more than 5000 gold, build 10 buildings, recruit an Advisor, increase tax efficiency 20 times, be largest  producer of some resource in the world, unlock 5 Civilization legacies etc.
   • 181 replies
  • First preview of the Alpha version of Age of History 3
   First preview of the Alpha version of Age of History 3, YouTube.
   Release date: When it's ready 😛 Subscribe for more!    

    
  • Land units - Ideas AoH3
   AoH3 will have different types of land units.

   In this topic we will write ideas for new land units. 

    

   So the AoH 3 will have new battle system.


   Representation of the battlefield in the game.


   Land units will be grouped into 3 types. Each unit will have a different recruitment cost, attack, defense, movement speed and upkeep.

   Groups determine the placement of units on the battlefield.


    

   Each unit can be unlocked by researching technology and then upgraded.

    

   Here is the current list of units with upgrades:

   First line:

   Warrior -> Light Footmen -> Heavy Infantry -> Infantry -> Line Infantry -> Modern Infantry

   Hoplites -> Spearmen -> Pikeman -> Elite Pikeman -> Musketeer -> Riflemen -> Mechanized Infantry -> Modern Mechanized Infantry

   First line side:

   Horseman -> Elite Horseman -> Cavalry -> Tank -> Modern Tank

   Second line:

   Archer -> Bowmen -> Crossbowman -> Elite Crossbowman

   Canon -> Field Cannon -> Artillery -> Modern Artillery

   Early Airplane -> Airplane -> Modern Airplane

    

   This is a very early version, so maybe something should be changed?

   Or maybe an idea for a new type of unit with upgrades? I'm waiting for your suggestions.

    
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Age of History Games