Jump to content
Age of History 3

İzmirli Amogus

We Want Clarification

Recommended Posts

TR :                                                    

Beklemek Zorunda mıyız?
Aoc çok yönlü bir oyun ama oyunun yapımcısı oyunu yaratmak yerine kendisine ve izleyicisine zarar veriyor;

Kerem Yılmaz arkadaşımız "Age Of History 3" için 2 adet forum vermiş ve bunlardan sadece bir tanesi cevaplanmıştır ve bu yazıda sadece "Yeni bir güncelleme olmayacak, AOC3 çıkacak". söylendi. Ancak bu yazının üzerinden 2 yıl geçti ve hala AOC3 ile ilgili bir haber yok. Łukasz iyi bir oyun geliştiricisi ve tek başına çalışıyor, bunu biliyoruz, ancak en azından AOC3'ün bir resmini paylaşsak bile, AOC izleyicileri Łukasz'a çok destek verecektir. Ancak Łukasz kasıtlı olarak en küçüğünü paylaşmıyor (1 dakikalık uzun bir oyun görüntüsü bile makul) ve AOC izleyicisini azaltıyor. Bu nedenle Łukasz kendisine ve izleyicisine zarar verir.


ENG

Do We Have To Wait?
Aoc is a comprehensive game, but the producer of the game is harming himself and his audience instead of developing this game;

Our friend Kerem Yılmaz shared 2 forums for "Age Of History 3" and only 1 of them was answered, and in this article, only "There will be no new update, AOC3 will be released." it was said. But 2 years have passed since that article and still no news on AOC3. Lukasz is a good game maker and he is working alone, we know that, but at least if even a picture of AOC3 is shared, the AOC audience will give Lukasz a big support. But Lukasz knowingly does not share the slightest (even a 1 minute gameplay footage is reasonable) footage and causes the AOC audience to decrease. For this reason, Lukasz harms himself and his audience.

Pl : 

Czy musimy czekać?
Aoc jest grą wszechstronną, ale producent gry szkodzi sobie i swoim odbiorcom zamiast tworzyć tę grę;

Nasz przyjaciel Kerem Yılmaz udostępnił 2 fora dla "Age Of History 3" i tylko na jedno z nich udzielono odpowiedzi, aw tym artykule tylko "Nie będzie nowej aktualizacji, zostanie wydany AOC3". było powiedziane. Ale od tego artykułu minęły 2 lata i wciąż nie ma żadnych wiadomości na temat AOC3. Łukasz jest dobrym twórcą gier i pracuje sam, wiemy o tym, ale przynajmniej jeśli udostępnimy nawet zdjęcie AOC3, publiczność AOC udzieli Łukaszowi dużego wsparcia. Ale Łukasz świadomie nie udostępnia najmniejszego (nawet 1-minutowy materiał z rozgrywki jest rozsądny) i powoduje zmniejszenie widowni AOC. Z tego powodu Łukasz krzywdzi siebie i swoją publiczność.                                                       +1 for Lukazs to see this


                                                                                                                       -İzmirLand STUDİOS

to Lukazs...


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.  • Tell a friend

    Love Age of History 3? Tell a friend!

  • Posts

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Age of History Games